VBK en VVK in dialoog

Dinsdag 21 augustus ontmoetten een afvaardiging van het VBK-bestuur en de Nederlandse evenknie VVK  elkaar. 

De Driehoekshoeve, een vakantiehoeve gelegen in Kasterlee, was een mooie locatie om met een delegatie van beide besturen samen te zitten. Nadat we onze Nederlandse vrienden links en rechts wel eens konden opmerken op een bedrijfsopening of bijeenkomst in de grensstreek, vonden beide partijen dat het tijd werd om de koppen eens echt bij elkaar te steken. We tastten vooral af hoe beide besturen werken en wat de bekommernissen zijn in de nabije toekomst. Ook werd bekeken hoe we in de toekomst dichter naar elkaar toe kunnen groeien om hier en daar dubbel werk vlakbij de landsgrenzen te vermijden. De besturen hebben ook de verschillende thema’s besproken die momenteel spelen op kalverbedrijven. Na het officiële deel gidsten wij onze Nederlandse vrienden met de fiets in de nabije omgeving. We bezochten samen de bedrijven van Kris Van de Perre en Toon Hermans. Dit initiatief werd op prijs gesteld door onze vlotte, vriendelijke collega’s.

De vereniging VVK opereert als een aparte en zelfstandige entiteit en werkt samen met de LTO-vakgroep Vleeskalverhouderij. VVK richt zich op kennisuitwisseling en het organiseren van vaktechnische bijeenkomsten. De LTO-vakgroep richt zich op beleidszaken. VVK is een landelijke organisatie en heeft geen regionale afdelingen. Wel spelen de bestuursleden een rol om de activiteiten van de vereniging in hun regio onder de aandacht te brengen. Het VVK-bestuur faciliteert en organiseert de vier vaktechnische bijeenkomsten die jaarlijks in elke regio worden gehouden. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het vakblad, contacten met andere organisaties en het reilen en zeilen van de eigen organisatie.