Lidmaatschap 2020

Beste collega,

Zoals elk jaar vragen wij je lid te blijven van onze Vakvereniging voor Belgische Kalverhouders. Het lidmaatschap van het VBK is iets wat elke kalverhouder dient te overwegen. Met het oog op de ontwikkelingen binnen de EU-regelgeving omtrent het Europese Landbouwbeleid is VBK meer dan nodig om te waken over onze belangen. Al zijn we dan een kleine sector, we klimmen op de barricades voor onze bedrijven en dulden geen gesol met de kalversector.

Waar houdt onze vakvereniging zich mee bezig?

Allereerst is er, naast de maandelijkse bestuursvergadering, onze deelname aan allerlei overlegplatformen zoals DGZ, Mestbank, Rendac, OVAM,… dewelke voor onze sector o zo belangrijke vruchten hebben afgeworpen.

Verder proberen we de laatste jaren goed georganiseerde vergaderingen te plannen met sprekers die het nieuws heet van de naald komen toelichten. Dit geeft ons allen de kans om bedrijfsgebonden vragen te stellen aan de specialisten van dienst. Tijdens deze vergaderingen mogen wij steeds rekenen op een talrijke opkomst van onze leden.

Jaarlijks wordt er een daguitstap voorzien. In maart 2019 kenden we weer een succesvolle editie. We kregen op deze dag de tijd om te buurten met mensen die we niet elke dag zien, onze magen te vullen met een uitgebreid middagmaal en daar bovenop een bezoek aan twee bijzondere bedrijven net over de grens bij onze Noorderburen… Want wie kan zeggen dat hij op de enige kamelenmelkerij van Europa is geweest of op één van de weinige eendenboerderijen? Juist, onze overvolle bus VBK-leden die duidelijk genoten van deze dag!

In juli 2019 vond ook onze familiedag plaats. Een tweejaarlijks evenement dat het VBK met of zonder sponsors steeds op poten zet om zijn leden samen te brengen. Jan Van Den Heuvel en Leen Stoffelen stelden deze keer hun boerderij/hoeveslagerij ‘Meelhovenseheide’ open voor onze leden. Het werd weer een zeer fijne dag met een lekkere barbecue, drinken à volonté, kinderanimatie,…

In 2018 werd ook onze website www.v-b-k.be opgericht. Naast de contactgegevens van de bestuursleden, foto’s van uitstappen en vergaderingen en een koopjeshoek, vindt u er ook sectorgebonden informatie (aanvragen, registratieformulieren, …). Het is fijn om te zien is dat onze VBK-leden positief omgaan met de digitalisering van het VBK.

Uiteraard kan je nog steeds driemaandelijks ons vakblad tegemoet zien waarbij je alle nieuwtjes voor u verzameld, in je bus krijgt. In 2020 zal er ongetwijfeld weer van alles op het programma staan wat u via onze Kalverkrant, via onze website of per (digitale) post zal vernemen.

Dankzij het VBK krijg je jaarlijks meer dan je lidgeld terug in de vorm van de verwezenlijkingen die we al mochten noteren op ons blazoen. Bedenk even dat het net die jaarlijkse min-uitgaven zijn die uw resultaten positief beïnvloeden en u zal het nut van verenigen inzien. Bovendien, en van groot belang, is de wetenschap dat VBK de kalverhouders steunt en we een vuist maken als het nodig is.

Het lidgeld voor 2020 bedraagt 75 EUR. Dit bedrag kan u overschrijven op rekeningnummer BE64 0012 5832 8052 met als mededeling ‘LIDGELD 2020’. Om een vlotte overschakeling naar het volgende kalenderjaar mogelijk te maken, vragen wij u om het lidgeld ten laatste te betalen op 27/12/2019.

In de hoop op een spoedige bevestiging van uw lidmaatschap, danken wij u, namens onze bestuursleden

Jan Van Crombrugge

VBK-voorzitter

N.B.: Indien u geen verdere berichtgeving meer wenst te ontvangen, kan u zich afmelden via e-mail (bestuurvbk@gmail.com)