Over VBK

1995, terug in de tijd…

Een overijverige overheid is in het begin van de jaren ‘90 al enige tijd bezig met alles in regels en wetteksten te gieten. De nood aan informatie is groot en de klassieke vakorganisaties kunnen of willen niet aan onze specifieke problemen de nodige aandacht besteden. Denk maar aan huisvesting, vergunningenbeleid, premies, Mestbank, enz… Enkele kalverhouders zetten zich samen en starten een vereniging, van en door kalverhouders. De vakvereniging voor Belgische kalverhouders, hét VBK is geboren.

Aanvankelijk startten we met een 6-tal kalverhouders onder leiding van toenmalig voorzitter Bob Cavents en secretaris Paul Thijs. In 2000 kregen we een nieuwe voorzitter Frans Neuville. Ook deze gaf in 2011 de fakkel door aan de huidige voorzitter Jan Vancrombrugge en secretaris Kris Van De Perre.

Moeilijke momenten, aangename bijeenkomsten,  helpende handen en harde confrontaties zijn al gedurende dik 20 jaar ons deel geweest. Denken we maar aan: Actie “Gazet van Antwerpen”, betogingen in Brussel, …

Maar ook feesten, reizen, leerzame daguitstappen en vergaderingen allerhande.

Ook zijn we vertegenwoordigd in tal van overlegplatformen zoals: DGZ, Mestbank, Rendac, OVAM, …., dewelke voor onze sector o zo belangrijke vruchten hebben afgeworpen. Denk hierbij maar aan de wijziging in de fosfaat-stikstofuitstootnormen voor kalvermest, waardoor de hoeveelheid kalvermest per hectare verhoogd kon worden.

De kalversector, in zijn huidige vorm, bestaat ongeveer 50 jaar. De stalgrootte is geëvolueerd van 10 naar 1000 staanplaatsen en meer. Waar in de jaren ’60 en ’70 nog sprake was van enkel melkgift tweemaal daags en zelfs op zondag slechts enkel ’s ochtends, is er nu een meeraanbod van extra water en ruwvoermix. Automatisch voederen en zelfrijdende ruwvoermengbakken deden hun intrede. De huisvesting is eveneens geëvolueerd van kleine boxen in donkere stallen naar ruime hoge stallingen met groephuisvesting.

De gemiddelde leeftijd van de kalverhouders ligt hoog, zoals in de meeste andere sectoren van de landbouw. Een generatiewissel zit er spoedig aan te komen. Deze generatiewissel is geen evidentie anno 2015. Gaan we een nieuwe generatie kunnen overtuigen om in het vak te stappen?

Als je vandaag aan beursgoeroes vraagt om de groeicurves van het VBK onder de loep te nemen, dan komt bij elk lid en dus aandeelhouder een lach op het gezicht. Deze verschijnt omdat we telkens zorgen voor de verdediging van het woord van kalverhouders op kleine en grote vergaderingen in heel het land, het stijgende ledenaantal, geïnteresseerde adverteerders in de Kalverkrant en als kers op de taart staan de gekende populaire activiteiten zoals de familiedag en de daguitstap!  Dit alles is mogelijk omdat we al jaren kunnen rekenen op een complementair bestuursteam waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

Van links naar rechts en van boven naar onder herkent u volgende mensen:

Rien Van Kreij, Rob Van De Perre, Jan Van Gils, Kris Van De Perre, Philip Baelus, Jan Van Crombrugge, Toon Hermans en Wannes Van Hoeck

Seppe Smets, Sofie Van Gils, Dieter Van Dingenen, Erik Paulussen